Saturday, December 29, 2012

ေပ်ာက္ကြယ္လုၿပီျဖစ္တဲ့ ဓေလ့တစ္ခု

Venwanna Maha  September 5

                     ♣♣♣ ေပ်ာက္ကြယ္လုၿပီျဖစ္တဲ့ ဓေလ့တစ္ခု ♣♣♣
                      **********************************

 
      မၾကာေသးေသာ ေရွးေခတ္က ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ရွင္ေလာင္းလွည့္ၾကတဲ့အခါ ကာလသား လူငယ္လူရြယ္ တစ္ဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္အနည္းဆံုးထားၿပီး ေမာင္ရွင္ေလာင္းေနာက္က ၀န္းရံလိုက္ၾကရသတဲ့။

         အသံေကာင္းသူက နေမာ တႆာတိ။ ။ ေအာင္ေျမကူးဆိပ္၊ ဇမၺဴဒိ္ဟု၊ တံဆိပ္ေခၚသညာ….၊ လို႔ အသံရွည္ရွည္ ဆြဲငင္ဆိုရပါတယ္။ သာသနာေရာင္၊ ကၽြန္းေျမေေခါင္၊ ေနေရာင္မကသာသို႔။ ---လို႔ ဆိုလိုက္ရင္ ေနာက္ကလိုက္လာတဲ့ လုလင္ပ်ိဳတို႔က ႐ွိဳး လို႔ တၿပိဳင္တည္း လိုက္ၾကရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ရႊဲဆိုၿပီး လိုက္တာလဲ ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရွိဳးတလွည့္ ရႊဲတလွည့္ လိုက္ၾကသတဲ့။

အဲဒီရွိဳးသံ ရႊဲသံေတြ မ်က္ေမွာက္မွာ ၾကားဖူးသူ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လြမ္းစရာျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ သံစဥ္ေလးတစ္ခုေပါ့ဗ်ာ.....


(၁) နေမာ တႆာတိ။ ။ ေအာင္ေျမကူးဆိပ္၊ ဇမၺဴဒိ္ဟု၊ တံဆိပ္ေခၚသညာ….၊

သာသနာေရာင္၊ ကၽြန္းေျမေေခါင္၊ ေနေရာင္မကသာသို႔။ (ရွိဳး)။

ဆယ္ျဖာဦး ဆီမီး၀ါ….၊ လွ်ပ္စစ္တန္ေတာင္၊ ၿပိဳင္တိုင္ေရွာင္သည္၊ ဘုန္းေခါင္သာသနာ၌။ (ရွိဳူး)

ႀကံဳႀကိဳက္ႀကိဳး၍၊ ျပည့္ျဖိဳးေအာင္….၊ မိခင္ႏို႔ဘိုး၊ အဘက်ိဳးကို၊ ေဖာင္ျဖိဳး နား၀ယ္ ေထာင္ေလာ.။ (ရွိဳူး)။

ေရႊေတာင္လွ မယ့္သက္ေ၀…၊ မိခင္ဆံုးမ၊ ၾသ၀ါဒကို၊ ေမာင္လွ နာ၀ယ္ ေခြေလာ့။ (ရွိဳူး)။

ပရေမ သည္သမၺဳဒၶ….၊ ငါးမာရ္ ဖ်က္ေခၽြ၊ သံုးလူ႔ေဆြသည္၊ ေဟာမိန္႔ေခၽြ ျပခဲ့၏။ (ရွိဳူး)။

က်င့္သီလႏွင့္ ဒါနမွာ….၊ သုခေဘာဂါ၊ ျပည့္စံုစြာသည္၊ ကာမ ကုသလာဟု။ (ရွိဳူး)။

နတ္ေျခာက္ရြာ မွန္မလြဲ…၊ ေရႊအုန္းရြာမွာ၊ ကုသိုလ္ရွာသည္၊ လွဴဒါနျခိမ့္ၿခိမ့္သဲ၏။ (ရွိဳူး)။


ခရာႏွဲႏွင့္ ၾကည္ကြဲေအာင္….၊ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ရိုက္တီး၊ တၿငီးၿငီးသည္၊ စည္ႀကီးေရွ႕ကေဆာင္၍၊ (ရွိဳူး)။

လွေခါင္ခ်ဳပ္သည္ ေရႊရုပ္သြင္….၊ ေျခာက္ျပစ္ကင္းေရွာင္၊ ပ်ိဳနတ္ေယာင္သည္၊ ကၽြန္းေတာင္လက္်ာ မွာ တင္၍။ (ရွိဳူး)။

ပ်ိဳခင္စု ရြယ္ႏုလွသဇင္….၊ ၀တၳဳလွဴဘြယ္၊ အသြယ္သြယ္ကို၊ ႀကီးငယ္ ေရွ႕ေနာက္ျပင္၍။ (ရွိဳူး)။

ေမာင္ရင္ဘ ဒါနအလွဴ႕ရွင္….၊ ပရိကၡရာ၊ လြယ္ဘို႔ပါသည္၊ ပိတာ ေမာင့္ဘခင္တည့္။ (ရွိဳူး)။

မယ့္သခင္ လူရင္လွ….၊ ရတုသံခ်ိဳ၊ ရကန္ဆိုသည္၊ လူပ်ိဳ၀န္းရံလ်က္ေလး။ (ရွိဳူး)။

********* **************** ************


(၂) ထမ္းစင္စီး၍ ထီးရိပ္ခို…၊ ျမင့္မိုရ္ ျမင့္မား၊ ၀တိန္ဖ်ားက၊ နတ္သား က်သလိုႏွင့္။ (ရွိဳူး)။

ေငြလိုေျပာင္ သဲေရာင္ခင္း…..၊ ေရႊအုန္းရြာလယ္၊ လမ္းက်ယ္က်ယ္မွာ၊ လွဴဘြယ္အစံုက်င္း၍။ (ရွိဳူး)။

ကတီခင္း အတြင္းမ႑ပ္မွာ….၊ ေပါက္ေဖာ္ေဆြပံု၊ ၾကဴးလို႔ရံုသည္၊ လံုးစံု လက္ဖြဲ႕ကာႏွင့္။ (ရွိဳူး)။

မယ္သားေမြးသည့္၊ ရင္ေသြး သားပုတၱာ….၊ ၀င္း၀င္းသပၸာယ္၊ သံဃာ့လယ္မွာ၊ အမယ္ ရွင္ျပဳပါအံ့။ (ရွိဳူး)။
ေမတၱာပ်ံ႕ ရနံ႔ထံု…..၊ မိဘေက်းဇူး၊ အထူးထူးကို၊ ရည္က်ဴးရိုက္ကာ ၿခံဳအ့ံ။ (ရွိဳူး)။

ပမာပံုသည္၊ ဂုဏ္မူႏိႈင္းမမွ်….၊ ေမရုေခၚဆို၊ ေတာင္ျမင့္မိုရ္ႏွင့္၊ ႏြားခ်ိဳ ေပါက္သစ္စသို႔။ (ရွိဳူး)။

ရွဳမ၀သည့္၊ လူလွ မဲ့ပန္းျဖဴ….၊ ေက်းဇူးဂုဏ္၀ါ၊ ေထရ္ဆရာသည္၊ တ၀ါထမ္းမွ် တူအံ့။ (ရွိဳူး)။

ေမႊးနံ႔သာၾကဴသည့္ သံုးလူသာသနာ…..၊ မ်ာလွသံဃာ၊ ေက်ာင္း၀ိဟာမွာ၊ တ၀ါထမ္းတို႔(ဘို႔?) ပါေလာ့။ (ရွိဳူး)။

ကန္႔ေကာ္နန္းမွာ၊ ပြင့္ပန္း သစၥာဆင္…..၊ ဂႏၶာပ်ံ႕ေမႊး၊ ၿမိဳက္ရည္ေကၽြးသည္၊ မိေတးျမတ္ခ်စ္ရွင္၏။ (ရွိဳူး)။

ေရစင္သန္း ေရႊနန္းတေျပာင္ေျပာင္….၊ ျပာသာဒ္ရွစ္ေဆာင္၊ မဂၢင္ေဖာင္ကို၊ မယ့္ေမာင္စီးရေအာင္တည့္ေလး။ (ရွိဳူး)။

(ခြန္းေထာက္ ေလးဆစ္) ေမြးမယ္ပံု-ဂုဏ္အဆင္းမွာလ၊ ျမစ္မင္းတဲ့-အဏၰ၀ါ။ ။ ပင္လယ္မွာ မေက်ာ္ေလာက္ေသာ္လည္း၊ ေျမာင္ေပါက္ပမာ။ ။ မယ့္သည္းခ်ာငယ္ေလး၊ သဒၶါျဖဴဆြ။ ။ သီလ ဆယ္သြယ္ႏွင့္၊ ဂုဏ္ပင္လယ္-မယ့္ႏို႔ဘိုးကို၊ ႀကိဳးေရာ့ ေမာင္လွ။ (မိဘ ဆရာေက်းဇူးဂုဏ္ဘြဲ႕ ရကန္ ၂-ပုဒ္)

********* **************** ************

(၃) ေလာကမ်က္ရွဳ၊ သဗၺညဳ၊ ခြင့္ျပဳသာသနာ…..၊ ထမ္းခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေမာင္ခြင့္ေတာင္းသည္၊ အေၾကာင္းလြတ္သင့္ပါ၏။ (ရွိဳူး)။

လွသူဇာ-သြယ္ႏြယ္ဘြား….၊ ေမာင္ႀကီးသက္စု၊ ေရႊေလွာ္အုငယ္၊ ကၽြတ္ဆု ပန္ခ်င္ျငား၍၊ (ရွိဳူး)။

ဖန္ဖန္ၾကားသည္၊ ႏုထြားအပ်ိဳခင္…..၊ လူရင္ယခု၊ ခြင့္ေတာင္းျပဳသည္။ ပ်ိဳႏုလြတ္ေစခ်င္၏။ (ရွိဳူး)။

သံုးလူ႔ရွင္သည္၊ မိန္႔ခဲ့ေဟာ…..၊ မႏုႆတၱ၊ ဒုလႅဘသည္၊ အရက်မ္းသေဘာတည္း။ (ရွိဳူး)။

ျမတ္ရွင္ေစာ-မိန္႔ေဟာသည့္ ေရႊႏုတ္မွာ…..၊ လူ၏ဘ၀၊ ရခဲလွသည္၊ လြတ္ပါ့ သည္တ၀ါကို။ (ရွိဳူး)။

လွသူဇာသည္ အိုေၾကာ့ဘုန္း…..၊ ႏွမၾကင္ရာ၊ ပန္းေနာ္ဇာကို၊ တ၀ါလြတ္ပါအံုးေတာ့။ (ရွိဳူး)။

ယဥ္မဆံုးသည့္-ဂမုန္း ပန္းေနာ္ဇာ…..၊ တ၀ါကၽြတ္ရံု၊ လွမ်ိဳးစံုက၊ ၾကည္ယံုလြတ္သင့္ပါ၏။ (ရွိဳူး)။

သံုးလျဖင့္-ၾကာရဘူး…..၊ ေမာင္ႀကီးသစၥာ၊ ထားခဲ့ပါသည္၊ ျမတ္စြာစိေႏၲစူးပါေစ။ (ရွိဳူး)။

လြတ္ပါဦးေတာ့ ေၾကာ့မွဴး သည္တ၀ါ…..၊ နိဗၺာန္ကိုလွမ္း၊ ေရႊစာထမ္းသည္၊ ရဟန္းျပဳခ်င္ပါ၏။ (ရွိဳူး)။

မိမာတာႏွင့္ ပိတာဘျမတ္ရွင္…..၊ အာဏာစကား၊ မိန္႔သည္မ်ားေၾကာင့္၊ ညြတ္တြားခြင့္လြတ္ဆင္သည္၊ ၾကည္လင္လႊတ္ပါဦးေလာ့ေလး။ (ရွိဳူး)။

ေမြးဘ ပိတာ၊ မိအာဏာကို၊ ေမာင့္မွာ ပယ္၀ံ့ဘူးတည့္ေလး။ (ရွိဳူး)။

(ခြန္းေထာက္ေလးဆစ္) ျမတ္ဆယ္ျဖာ-ေမာင္က်င့္သံုးမယ္ပ၊ ျမကံုးတဲ့ ဆင္းေရႊေလွာ္။ ။
ေမာင္ႀကီးကို တ၀ါကၽြတ္ေအာင္၊ မင္းလြတ္ပေနာ္။ ။
ေရႊမ်က္ႏွာ ျဖဴျပာ၀င္းႏွင့္၊ ယဥ္မင္းတဲ့ လွရုပ္ေမာ္၊ နတ္ေသာ္မွ ပံုမယြင္း။ ။

အမရာ, ကိႏၷရီႏွင့္ေလ၊ မဒီ, သမၻဴလငယ္သို႔၊ ႏႈိင္းပမာယွဥ္ျပန္ရရင္၊ အာကာမွ-ေသာ္တာ လ-လိုပ၊ ထြန္းပ၀င္းတဲ့မွ ထြန္းပေရာင္၀င္း။ (ရီးစားဘြဲ႕ရကန္။)

♣♣ (စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမစံလြတ္ေက်ာင္းမွရသည္၊ ေရးသူအမည္မသိ-ဟု က၀ိဘာရတီ ပထမတြဲ-၄၃၄-၀ယ္ ျပဆိုထားသည္။)

♣♣ မွတ္ခ်က္။ ။ ရတု၊ ရကန္ (၂)မ်ိဳးပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာစာညြန္႔ေပါင္းက်မ္း(ဒုတြဲ)၌ ဆိုသည္။
 
မူရင္း=http://www.facebook.com/photo.php?fbid=149221608552481&set=a.110769665731009.12529.100003939288500&type=1&theater
                                                               ေလးစားစြာျဖင့္    ....    ေမာင္ျမင့္

“ကိုသိန္းေမာင္လိုလူ”
          ကၽြန္ေတာ္ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္တြင္ မလိုခ်င္၍ျဖစ္ေသာအမႈအေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ဟုလည္းဆိုထားပါသည္။ တရံေရာအခါကျဖစ္သည္။ ေရႊသဖန္းသီး၊ ေရႊစြန္ပလြန္သီး၊ ေရႊေပါင္မုန္႕တို႕ စားကာေနထိုင္ေသာ အာဖရိကေဒသတစ္ခုရိွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၏တဲအတြင္းသို႕ လူႏွစ္ဦး၀င္လာသည္။ ထိုႏွစ္ဦးထဲမွတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ မၾကာေသးခင္က သူ႕ထံမွ ေျမကြက္တစ္ကြက္၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ထိုေျမကြက္တြင္ ေျမာင္းတူးေသာအခါ အဖိုးတန္ရတနာပစၥည္းမ်ားကိုေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေျမကြက္ကိုသာ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရတနာမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ ပိုင္ထိုက္ေသာပစၥည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မူလေျမပိုင္ရွင္အား ျပန္ေပးေသာအခါ ေျမပိုင္ရွင္က လက္မခံဘဲ ျငင္းေနပါသည္အရွင္”ဟု စတိုင္သည္။
          ထိုအခါ ေျမပိုင္ရွင္က ေခ်ပေျပာဆိုပံုမွာ “ ကၽြန္ေတာ္ေရာင္းလိုက္ေသာေျမတြင္ ေျမႏွင့္တကြအက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဟုဆိုရာတြင္ ရတနာပစၥည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ကျပန္လည္လက္မခံထိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေျမ၀ယ္သူနည္းတူ ေျဖာင့္မတ္မႈကို ခံယူခြင့္ရိွမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
          ေခါင္းေဆာင္ကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါ အမႈသည္ႏွစ္ဦးတြင္ရိွေသာ သမီးႏွင့္သားကို ထိမ္းျမားေစၿပီး ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ခန္း၀င္ပစၥည္းအျဖစ္ လက္ဖြဲ႕ေစခဲ့ပါသည္။ ဒါက မယံုလွ်င္ ပံုျပင္မွတ္ႏိုင္ေသာ ပံုျပင္စစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ပံုျပင္ေလးဖတ္မိသြားၿပီးေနာက္ ကိုသိန္းေမာင္ကို သတိရသြားသည္။ အမွန္ေတာ့ ကိုသိန္းေမာင္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ျမင္လည္းမျမင္ဘူးပါ။ အေဖက ကၽြန္ေတာ့္ကို ကိုသိန္းေမာင္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေဖ့ဆီေျပးရသည္။ ပါလာေသာ လက္ကိုဖုန္းေလးျဖင့္ အေဖ့ကို ျပန္ေျပာခုိင္းကာ အသံဖမ္းရသည္။ သည္သမိုင္းကိုမွ ကၽြန္ေတာ္မွတ္တမ္းမတင္ျဖစ္လုိက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးေသာေျမကို သစၥာေဖာက္ရာ ေရာက္ပါေတာ့မည္။
လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေငြကိုေလလိုသံုးသူဟု နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ သူေဌးႀကီးဦးျမေမာင္၏ အေမမွာ ဘြားသန္းေခၚဖြားသန္းျဖစ္ၿပီး ဖြားသန္းတြင္ ဖြားခင္ဆိုေသာအစ္မရိွပါသည္။ သူတို႕က မိုးကုတ္ ရတနာေျမတြင္ တြင္းမ်ားအႀကီးအက်ယ္တူးခဲ့ၾကၿပီး ဖြားခင္၏တြင္းတစ္တြင္းမွာ မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္ျပႆဒ္ရြာအနီးရိွ လုပ္ခက္ဆိုေသာအရပ္တြင္ရိွပါသည္။ လုပ္ရကိုင္ရအင္မတန္ခက္သျဖင့္ လုပ္ခက္ဟုအမည္တြင္ေသာ တြင္းကြက္ရပ္ဟုလည္းသိရသည္။ အဖြားခင္၏လုပ္ခက္တြင္းကို ႀကီးၾကပ္ လုပ္ကိုင္သူေပါလန္ကဦးခ်စ္လွ။ ဖြားခင္၏သမက္ျဖစ္သည္။ သူတို႕တြင္းက တြင္းသားေလးတစ္ဦးက ကိုသိန္းေမာင္။
ထိုစဥ္အခါက ဦးျမေမာင္တို႕လို အေမက ဒါးတန္းေရခဲစက္ပိုင္ရွင္၊ အေဖက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္သူေဌးမ်ား၏ဇစ္ျမစ္လုပ္ငန္းမွာ မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္းမ်ားဘဲျဖစ္သည္။ ဖြားသန္းက “ျမေမာင္သံုးမွ ေငြ၀င္တာလို႕” အၿမဲဆိုတတ္တယ္ဆိုေတာ့ ဦးျမေမာင္ ေငြကိုေလလိုသံုးေနတာသည္ သူမိဘေတြက ေငြကိုမုန္တိုင္းလို၀င္လို႕ဆိုတာ ေတြးၾကည့္စရာ မလိုေလာက္ဟုထင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဦးျမေမာင္တို႕၏အေမႀကီးဖြားခင္တြင္းမွာလည္း စက္တြင္းႀကီးသာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ထိုေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ႏိုင္ငံေက်ာ္ ကုေဋကဋာမိုင္းဟုသိရပါသည္။ အဖြားခင္၏စက္တြင္းႀကီးတြင္ ကိုသိန္းေမာင္က ပက္အိုင္ေစာင့္တာ၀န္ယူရပါသည္။ ပက္အိုင္ေစာင့္ ဆိုတာကို နည္းနည္းရွင္းရလွ်င္ အင္းၿပဲၿပဲႀကီးေတြထဲက ၿဗံဳးႏွင့္ေျမစာေတြကို စက္ႀကီးေတြႏွင့္ ဆြဲစုပ္တင္ရာတြင္ ၿဗံဳးစုပ္ပိုက္ႀကီးေတြခ်ေသာေနရာ၌ အိုင္ငယ္ေလးရိွၿပီး ထိုအိုင္ငယ္ေလးေနရာထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရသူျဖစ္ပါသည္။ ၿဗံဳးေျမစာေတြကို ေရႏွင့္အတူ အိုင္ငယ္ေလးထဲ ဆြဲခ်ကာ ၿဗံဳးစုပ္ေသာပိုက္ႀကီးေတြအတြင္း ေၾကြးေပးရသည္။ ခဲႀကီးမ်ားကိုေတာ့ ေရြးဖယ္ေပးရသည္။ ပက္အိုင္ေစာင့္သူမနပ္လွ်င္ ၿဗံဳးစုပ္စက္အတြင္း ခဲညွပ္တတ္ပါသည္။ ပိုက္ႀကီးေတြအတြင္း ခဲတစ္တတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္အတန္အသင့္ စက္တြင္းအေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ ကိုသိန္းေမာင္တို႕လို လူေတြကိုသာ ပက္အိုင္ေစာင့္ ထားၾကသည္။
တစ္ေန႕…..အဲ့ဒီတစ္ေန႕မွာေတာ့ ကိုသိန္းေမာင္ပက္အိုင္ေစာင့္ေနစဥ္ သတိထားေနသည့္ၾကားက ခဲတစ္လံုးညွပ္ပါသြားသည္။ သည္ခဲက ပိုက္တြင္းတစ္ေသာအခါ ၿဗံဳးစုပ္စက္မွ မီးခိုေတြလံုးတက္သြားသည္။ “ေလ်ာ့……ေလ်ာ့” ကိုသိန္းေမာင္ႀကံဳေအာ္ေသာအသံအဆံုးတြင္ စက္ေမာင္းက စက္ကိုေလ်ာ့ခ်လိုက္ရာ ပိုက္တြင္းရိွေရႏွင့္ေျမမ်ား ျပန္ေလ်ာက်လာသည့္ အရိွန္ေၾကာင့္ တစ္ေနေသာခဲလည္းက်လာသည္။ ကိုသိန္းေမာင္ ဒုကၡေပးေသာခဲကို ပက္အိုင္ထဲမွ ႏိႈက္ထုတ္ၿပီး တစ္ခ်က္ၾကည့္ကာ ခါးၾကားထုိးထားလိုက္သည္။ ထိုတစ္ေန႕လံုး ကိုသိန္းေမာင္ ေတြးေ၀ေငးေမာျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြားေတာ့သည္။
ညေန တြင္းသိမ္းၿပီးတက္ေသာအခါ ကိုသိန္းေမာင္အ၀တ္မလဲ။ ေရစိုပုဆိုးႏွင့္ မီးဖိုေဘးထိုင္ေနသည္။ တြင္းမန္ေနဂ်ာက “သိန္းေမာင္ဘာျဖစ္သလဲ အကႌ်လဲေလ” ဆိုေတာ့ “ေပါလန္ေခၚေပး” ဟုသာ ေဘာက္ဆတ္ဆတ္ျပန္ေျပာသည္။ မန္ေနဂ်ာလည္း ယခင္ေန႕စဥ္ႀကံဳေနရေသာ ပံုမွန္အေနထားမွ သိန္းေမာင္ အနည္းငယ္ထူးျခားေနသျဖင့္ မိုးကုတ္ဆင္းေျပးကာ ေပါလန္ကိုသြားေခၚသည္။ ေန၀င္လုနီးခါမွ ေရးႀကီးသုတ္ျပာေရာက္လာေသာ မန္ေနဂ်ာကို ေပါလန္ကေမးရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေျပာျပသည္။ သိန္းေမာင္သိပ္မဟန္ေတာ့။ တစ္ခုခုေတာထူးၿပီ။ သည္မွာနပ္ေသာေပါလန္က တစ္ခ်က္ၿပံဳးကာ မိုးကုတ္အရႈပ္ဆိုင္မွ အရက္တစ္ဖာဆြဲၿပီး အျမည္းေတြပါ လင့္ရိုဘာေပၚတင္၍ လိုက္ခဲ့သည္။ ေပါလန္၏ လင့္ရိုဘာတြင္းအ၀င္မွာ သိန္းေမာင္ ဆတ္ေတာက္ဆတ္ေတာက္ေလွ်ာက္လာၿပီး ကားေဘာနက္ေပၚ ဂြပ္ခနဲ ခ်လိုက္တာက နီလာတံုးႀကီး။
ေက်ာက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေကာက္သိမ္းလာဖူးေသာ သူေဌးေပါလန္မင္သက္သြားေစသည့္ နီလာတံုး။ ေလးလက္မၿဗံဳးစုပ္ပိုက္အတြင္း တစ္ခဲ့ေသာနီလာအရိုင္းတံုး။ အားလံုး“ဟာ”မွလႊဲ၍ ေနာက္ထပ္အသံမထြက္ ႏိုင္ၾက။ “ဟဲ့သိန္းေမာင္ ဒီလိုမလုပ္ရဘူး၊ ဒါက ေက်ာက္ျမတ္ဟဲ့၊ ရိုရိုေသေသအပ္” ဆိုမွ ကိုသိန္းေမာင္ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ကိုင္၍အပ္သည္။ ထိုေန႕က ေပါလန္ေရာ တြင္းသားေတြေရာ ခ်ာခ်ာလည္သြားၾကေတာ့သည္။ ဒါက ေဟဗရူးပံုျပင္တစ္ပုဒ္မဟုတ္ပါ။ ကိုသိန္းေမာင္မွာလည္း မိုးကုတ္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘးရိွ သစ္ဆိမ့္ကုန္း ရြာသားစစ္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ မလိုခ်င္လို႕အပ္ေပးလိုက္ေသာ အျဖစ္က တကယ္ရိွခဲ့ပါသည္။ အပ္ေပးလိုက္တာ ကလည္း မ်ိဳးတံုးပဲတံုးမဟုတ္ ရတနာစင္စစ္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုသိန္းေမာင္ကလည္း ရတနာ နားမလည္သူငထံုငအ မဟုတ္ပါ။ ပတၱျမားေျမဇာတိသားျဖစ္ပါသည္။
တြင္းသားစစ္စစ္ဘ၀မွ သူေဌးေျမွာက္စားသူဘ၀ ေန႕ခ်င္းေျပာင္းသြားသူ ကိုသိန္းေမာင္ကို သူ႕ေပါလန္ေတြက ကားတစ္စီးႏွင့္ထားသည္။ တြင္းႀကီးတစ္တြင္းအားႀကီးၾကပ္ရန္ေပးထားသည္။ မိုးကုတ္က အရႈပ္တို႕ အႏွံတို႕ဆိုင္ေတြမွာ မွာထားသည္။ သိန္းေမာင္လာစားသမွ် လာယူသမွ် ေဘဖြင့္ထား။ ကိုသိန္းေမာင္ ဘ၀ကလည္း လိုတိုင္းရတတိုင္း ျပည့္စံုသြားသည္။ သည္မွာ ဇာတ္လမ္းေလးသိမ္းသြားလွ်င္ ပံုျပင္သာသာ ကိုသိန္းေမာင္ဇာတ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္မွတ္တမ္းတင္ျဖစ္ခ်င္မွ တင္မိပါဦးမည္။ ကၽြန္ေတာ္မွတ္တမ္းတင္ မိျခင္းကား ပါရမီရွင္မဟုတ္ေသာ ကိုသိန္းေမာင္သည္ လူတိုင္း ငမ္းငမ္းတက္ၾကသည့္ အိမ္မက္လို စည္းစိမ္ ဘံုၾကားတြင္ ေနေနရသည္ကို စိတ္ကုန္သြားကာ ေတာထြက္သြားသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ မရသင့္မရထိုက္တာကို မလုိခ်င္ခဲ့ေသာ ကိုသိန္းေမာင္သည္ ရသင့္ရထိုက္တာကိုလည္း ၀ါယမစိုက္ရျခင္းမရိွ အလြယ္တကူရေနေသာ အခါ အားနာသြားၿပီး ေတာရပ္ခိုလံႈသြားသည္ဟုဆိုပါသည္။
ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာလိုဆိုလွ်င္ေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္အလလၾကာၿပီးေနာက္ဟု စာတန္းထိုးရလိမ့္မည္ ထင္ပါ သည္။ ကိုသိန္းေမာင္တုိ႕ လက္နက္ခ်ကာ အလင္း၀င္လာသည္။ သည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ ျဖည့္ေတြးလိုက္ မိတာက အေမွာင္ထဲမွ လက္နက္ကိုင္ထားရသူ ကိုသိန္းေမာင္သည္ ထိုစဥ္အခါက ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခို ယမ္းသံက်ည္သံေတြ တစ္ေျဖာင္းေျဖာင္း တစ္ဒိုင္းဒိုင္းရိွေနတတ္သည့္ အညိဳေရာင္နယ္ေျမအတြင္းရိွ သူ႕ေပါလန္၏စည္းစိမ္ကို မျပစ္မွားျခင္းဘဲျဖစ္သည္။ သူလိုလွ်င္ ေပါလန္သူေဌးအရာ အလြယ္တကူ သိမ္းယူႏိုင္ပါလွ်က္ သူကမ်က္စပင္မပစ္ခဲ့ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္သမိုင္းကို ေလးေလးစားစား မွတ္တမ္းတင္မိျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုသိန္းေမာင္ အလင္း၀င္ၿပီးေနာက္ သူ႕ရြာကေလးသစ္ဆိမ့္ကုန္းျပန္သြားၿပီး သီးပင္စားပင္မ်ား စိုက္စားကာေနထိုင္သည္။ ေရစက္ဆိုတာမ်ိဳးက မကုန္ႏိုင္ေသးေတာ့ သူမႏၱေလးဆင္းေစ်း၀ယ္ေသာအခါ သူ႕ေပါလန္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႕သည္။ ေပါလန္ခမ်ာ ၀မ္းေတြသာလြန္းလို႕ ကိုသိန္းေမာင္လက္ကို ဆြဲထား ရွာသည္။ “ငါရွာေနတာ အေတာ္ၾကာၿပီ”တဲ့။ “ဘယ္ေရာက္ေနတာလဲ” “ဘာလုပ္စားသလဲ”ေတြ အလြမ္းသယ္ ၾကၿပီးေနာက္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာေပါလန္က ကိုယ္တိုင္လိုက္လာကာ ဆရာ၀န္ေဒါက္တာခင္ေမာင္၏ကား မစ္ဆူဘီရိွ၀ီလီဂ်စ္ကို ကုန္တင္စားစရာေထြလာျဖင့္အစံုလိုက္ ၀ယ္ေပးလိုက္သည္။ အရင္းေရာအႏီွးေရာ မလိုေအာင္ ေထာင္ေပးလိုက္သည္။ ကိုသိန္းေမာင္၏သစၥာတရားက လမ္းေတြ႕တာေတာင္ ေရွာင္မသြားတတ္ သည့္ ေပါလန္အတြက္ ထိုက္တန္ခဲ့ေပသည္။
တစ္ရက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုသိန္းေမာင္အေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားၾကားေျပာျပျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္တစား နားေထာင္ၾကရင္း တစ္ေယာက္က “ခင္ဗ်ား ကိုသိန္းေမာင္က အဲ့ဒီတုန္းက လူလြတ္လားဗ်” ဟုေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း “လူပ်ိဳႀကီးထင္တာပါဘဲ” ဟုေျဖမိေသာအခါ သူကအေျဖရသြားေသာ ဦးစံရွားပံုစံျဖင့္ “ဒါ့ေၾကာင့္ကိုး” လို႕ေျပာသြားပါသည္။ ရသင့္ရထိုက္တာေတြကို ဂုတ္ခြပိုးစီးထားသည့္အျပင္ မရသင့္မရထိုက္ တာေတြေနာက္သို႕ က်ားစီးဖားစီးလိုက္ေနၾကသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္ မလိုခ်င္လို႕ ျဖစ္ေသာအမႈက ပံုျပင္မွတ္ထင္ခဲ့ရပါသည္။ ကိုသိန္းေမာင္လိုလူတစ္ေယာက္ကေတာ့ျဖင့္ ျမင္ကြင္းမွ တျဖည္းျဖည္း မႈန္၀ါးေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါၿပီ။
                                                                             ေပးပို႕သူ
                                                                                        ျပတ္သား

Thursday, December 27, 2012

ျမနႏၵာဂ်ာနယ္အတြဲ(၁) အမွတ္(၄၄)မွာပါတဲ့လက္ရာေလးပါ

“မကလည္းတီး၊ ကလည္းတီး”
မကလည္းတီး၊ ကလည္းတီး၊ မတီးလည္းက၊ တီးလည္းကေဟ့။
ၿပီးခဲ့သည့္ ကထိန္ကာလက ျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတးကို သူတို႕ လမ္းေတြေပၚမွာ ဆိုေနၾကပါသည္။ လူတိုင္း လက္ေတြ ေလမွာေ၀့လို႕ေျမွာက္လို႕ ကေနၾကပါသည္။ အိုးစည္ပုအိုက္အိုက္ႀကီး တစ္ဗိုင္းဗိုင္းထုသည့္၀ိုင္းမွာေတာ့ တိုက္ပံုေတြ၀တ္ ခေမာက္ေတြေဆာင္းလို႕။ သူတို႕ ေျခေတြကလည္း ေျမေပၚမွာ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖင့္ ခုန္ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကစလို႕ ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးႏွစ္တြင္းေတြသာမက ပ်ိဳပ်ိဳအိုအို၊ ကိုကိုမမ၊ ဦးႀကီးေဒၚေလး ေတြ အကုန္ပါၾကသည္။ သည္ေျမကို ဧည့္သည္အျဖစ္လာရင္းက ခ်စ္လို႕အေျခခ်ခဲ့ၾကေသာ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမ၊ စာတိုက္ဗိုလ္ စသူေတြပါလိုက္ဆိုၾကေသးသည္။ သည္ေတးက သူတို႔၏ရိုးရာေတး၊ ဘ၀ဒႆနေတး၊ ကာလအလ်ား ျပေတး၊ သမိုင္းေတးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
သူတို႕သည္ေျမေပၚမွာ အုပ္လိုက္သင္းလိုက္ အခုလိုမထြက္ႏိုင္ခဲ့တာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္ အတိတ္ဆိုးႏွင့္ႀကံဳခဲ့ရကတည္းကျဖစ္သည္။ သည္ႏွစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္တာမွာ သူတို႕ညိဳးေရာ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏြမ္းငိုက္ခဲ့ၾက သည္။ အကြက္က်က် ထိုးသိပ္တာခံလိုက္ရတာဟုလည္း သေဘာပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္သူ႕ဘယ္သူ႕မွ အျပစ္မဖို႕ သူတို႕ မကလည္းတီး၊ ကလည္းတီး၊ မတီးလည္းက၊ တီးလည္းကရင္း ေနခဲ့ၾကပါသည္။ အရင္တစ္ေခတ္ တစ္ခါက သည္ေျမမွာေလလိုေ၀့ခြင့္ရခဲ့ဖူးတာ သူတို႕ဘဲမဟုတ္ပါလား။ အဂၤလိပ္အစိုးရက ၁၈၈၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ရူဘီဒရက္ဂူေလးရွင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ရတနာတူးစားခြင့္ေပးခဲ့ရတာ သူတို႕ဂုဏ္မာနဘဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ေသြးေတြ ထဲတြင္ ရတနာပုန္းခိုမည့္ေနရာကို တပ္အပ္ေဟာႏိုင္သည့္ ပုဏၰါးတစ္ပါးရိွေလသည္။
သကၠရာဇ္၅၇၉ခုႏွစ္ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြားႀကီးသိုဟန္ဖတ္လက္ထက္ မုဆိုးသံုဦးေတာလည္သြားရာမွ လမ္း ေပ်ာက္ကာ သဖန္းပင္ႀကီးေအာက္တြင္ အိပ္စက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ နံနက္မိုးေသာက္ေသာအခါ က်ီးမ်ား ၀ဲေနေသာ ေနရာတြင္ ေသြးညိွနံ႕မရိွ ပကတိသန္႔စင္ေနေသာ အနီေရာင္အတံုးအတစ္မ်ား ေတြ႕ျခင္းအစသည္ သူတို႕သမိုင္းဘဲ ျဖစ္သည္။
မိုးမိတ္ေစာ္ဘြားသိုဟန္ဖတ္က သည္ေနရာကို ဟိန္းေခၚအုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ကာေစာင့္ေရွာက္ ေစေသာ လူတစ္စုသည္ သူတို႕၏ဘိုးဘြားမ်ားဘဲျဖစ္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕ရွမ္းစပ္သည္။ ရွမ္းပံုေပါက္သည္။ စကားက၀ဲတဲတဲ။ ပါးအို႕ကနီနီရဲရဲ ပတၱျမားေသြးေလးေတြစို႕လို႕။ သူတို႕ထံတြင္ ရွမ္းဓေလ့ေတြရိွသည္။ ပဲပုတ္စားသည္။ ႏွစ္စဥ္ မွ်စ္ခ်ဥ္တည္သည္။ “အမဲခ်ဥ္ခ်ိဳစိုး၊ မိန္းမ၀ါးလံုးစီး၊ ေပါက္စီႏွစ္ျပားဖိုး”ဟု ရွမ္းသံလိုလို၊ ဓႏုသံလိုလိုႏွင့္ ျမန္မာလိုေအာ္ကာတိုင္မင္ေခၚၿပီး ဓႏုအိုးစည္၊ ေတာင္ရိုးအိုးစည္တီးၾကေသာ္လည္း ဓႏုလည္းမဟုတ္။ သူတို႕ကား မိုးကုတ္သား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ၃၈၀၀ေက်ာ္တြင္ရိွေသာ သူတို႕အရပ္က မုိးအလြန္မ်ားသည္။ ေတာက အုပ္သည္။ ခရီးကလွမ္းသည္။ သြားရေသာကတၱရာလမ္းက ၾကမ္းသည္။ အဂၤလိပ္တို႕က သပိတ္က်င္းမွ မိုးကုတ္သြားႏိုင္ရန္ ၁၉၁၁ခုႏွစ္ေရာက္မွေငြ(၁၅)သိန္းခြဲအကုန္ခံကာ ကတၱရာလမ္းကိုေဖာက္သည္ဟု သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္လမ္းျပဳျပင္စရိတ္ ေငြတစ္သိန္းသတ္မွတ္သည္။ ၁၉၁၁ခုႏွစ္ လမ္းျပင္စရိတ္ေငြတစ္သိန္းသည္ ယခု၂၀၁၂တြင္ မည္မွ်ေလာက္ျဖစ္မည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိ။ သပိတ္က်င္းကသေဘၤာဆိပ္ၿမိဳ႕။ သပိတ္က်င္းေရာက္ေအာင္ ေရေၾကာင္းကလာရသည္။ ယခုမိုးကုတ္-မႏၱေလးကားလမ္းတြင္ သပိတ္က်င္းလမ္းခြဲျဖစ္ေသာေဖာ့ေတာနဲ႔လက္ပံလွကို ဆက္ေသာလမ္းက ၁၉၆၁ခုႏွစ္ေရာက္ မွ ေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားထားရသည္။
ေဆာင္းတြင္းတြင္ ေရခဲေအာင္ေအးသည္။ ေဆာင္းႏွင့္အတူ လူေတြကလည္း ေအးသည္။ စရိုက္ကလည္းေအးသည္။ ေႏြဆိုတာမရိွ။ အခ်ဳပ္ခန္းမွာလူဆိုတာမရိွ။ နတၳိအခန္း။ “ဥစၥာကံေပးမရေသး ေႏွာက္ေႏွးဗ်ာပါမရိွရာ”ဟု ႏွလံုးပိုက္ေသာသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သူမ်ားႏွင့္ယွဥ္မတုသလို ယွဥ္လည္းမလုလိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရာရာ ေနာက္က်ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္စရာဆိုတာ ေၾကးနန္းအျပင္ တကၽြီကၽြီလွည့္ရေသာ ဖုန္းေခတ္မွလြတ္သည္မွာ မၾကာေသး။ ယခုေတာ့ ဂ်ီခ်ၿပီဟုသိရသည္။
ဆက္သြယ္မႈဧရိယာ ျပင္ပေနရေတာ့လည္း ေအးေဆး။ ဆယ္လူလာကို လိုင္းမိတဲ့ေတာင္ေပၚတင္ ႀကိဳးမဲ့ ေကာ့တလက္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ထဲခ် ဇိမ္နဲ႕ေျပာခဲ့ၾကသည္။ အိမ္တိုင္းက ေရဒီယိုဖြင့္ၿပီး ဖမ္းနားေထာင္ႏိုင္သည္။ ေရႊေစ်း၊ ဆီေစ်း၊ ဆန္ေစ်းသာမက ၿမိဳ႕မွာက်န္ခဲ့တဲ့ ပလီပလာေတြႏွင့္ အီတာ ၾကည္တာေတြလည္း ၾကားႏိုင္ေသးသည္။ သတိမထားဘဲ ေျပာလိုက္မိလို႕ကေတာ့ ရပ္ေက်ာ္ရြာေက်ာ္။ ပတၱျမားFMအစစ္ျဖစ္သည္။ ပတၱျမားေျမ၏ ရသစံု ေကာ့တလက္အသံလႊင့္ရံု ကေလးမ်ားသည္ ေဒၚနန္းၾကည္ေတာင္ေတာ္ေစာင္းတြင္ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ဘက္ ေမွ်ာ္လို႕ အစီအရီ။
(မယံုမရိွေလႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ပထမဆံုးေပးခဲ့ဖူးေသာၿမိဳ႕မွာ ျပတ္သားတို႕မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဟု မွတ္သား ထားရသည္။ သို႕ရာတြင္ ျပတ္သားတို႕၁၉၉၅ခု ဆယ္တန္း ေအာင္တာေတာ့ အာလာဒင္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။)
မျဖစ္ေသးတာကံဟု ယံုၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္ကျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီဟု သေဘာထားၾကသည္။ ငါ့တို႕ဆီမယ္ ရုပ္ရွင္ရံု ဆိုတာႏွစ္ရံု။ ဓါတ္ဆီတုိင္ဆိုတာ ႏွစ္တိုင္။  စာတိုက္၊ ေဆးရံုစံုခဲ့ပါပေကာကြယ္လို႕ ေျဖသိမ့္ၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ ပတၱျမားေျမအမတ္ႀကီးေတြ ယခုတိုင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္ေနႏိုင္တာလည္းျဖစ္မည္။
သို႕ေသာ္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒေနာက္က ခရိုနီလူတစ္သိုက္ ေငြထုပ္ေတြပိုက္ လိုက္လာသည္ကိုေတာ့ မ်က္စီေမွာက္မွား၍ သတိမမူသျဖင့္ ဂူဟုမျမင္ခဲ့ၾကေပ။ သည္ခရိုနီဂူေတြထဲမွာ လက္ငုတ္ေတြ ျမွဳပ္ႏံွလိုက္ရတာကိုလည္းၾကမၼာဟု သူတို႕ထင္ခဲ့ၾကေသးသည္။ သည္ၾကမၼာ ေတြကို လက္ဖက္ေတြေျပးခူးရင္း တံျမက္စည္းေတြယက္ရင္း အံတုခဲ့ၾကသည္။ (မိုးကုတ္တံျမက္စည္းက လူႀကီးသံုး သူေဌးသံုးမဟုတ္ပါလား) တယ္သီးေတြထံုးစိမ္သည္။ မက္ေခါက္သီး၊ ခ်ည္ေစာ္ကားသီးေတြ ယိုထိုး။ ကိုးေတာင္၀တ္ က်ားေတြက ရမည္းသင္းသြား။ အားကိုးစရာ ေယာက်ၤားဘဲ ခပ္ရွားရွားျဖစ္လာသည္။
တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက တြင္းသားလုပ္ရန္ အေနာက္ဘက္နယ္ေတြက အိပ္ယာလိပ္ေတြပိုက္ၿပီး မုိးကုတ္မန္းကား၊ ဗဟိုစည္ကား၊ က်ားေခါင္းကား ေခါင္မိုးေတြေပၚမွ  ခ်ီတက္လာသူမ်ားအရပ္ထံတစ္ျပန္ေၾကာ့လို႕ ဂလဲ့စားေခ်ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မိုးကုတ္သားေတြ ခ်ီတက္ရျပန္သည္။ နာရီျပင္၊ ေခါက္ဆြဲလာေရာင္းေသာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္တို႕ ထံလည္း ဟိုတယ္သန္႕ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္ပန္းကန္ေဆးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အရပ္သမီးေတြ ၿခံခုန္ေျပးရျပန္သည္။ ဒါကလည္း ၾကမၼာရဟတ္ပဲျဖစ္မည္။
ေပါက္ျပားတစ္လက္ ဆန္ခါတစ္ခ်ပ္ရိွလွ်င္ ဘယ္ေနရာမဆို ေက်ာက္ရွာစာလို႕ရတယ္ကြ။ ထာတစ္ခ်ပ္ရိွလွ်င္ ကုန္သည္ပြဲစားလုပ္စားလို႕ရတယ္။ မွတ္တစ္ခ်ပ္၊ ေက်ာက္ေသြးခံုတစ္လံုးရိွရင္ မီးပံုးႏွင့္ေက်ာက္တံ ကၽြဲခ်ိဳညွပ္ ကိုင္ထားႏိုင္ေသးရင္ အေသြးအပ္မယ့္သူကမရွားဘူးကြဆိုတဲ့ မာန္ေတြကို ခရိုနီျမွားေတြမွန္ကုန္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဗလက္ကင္၀ိႈက္တီဗီြမွန္ေတြကို ေက်ာက္တံမွာတပ္လို႕ စိတ္ေျဖေသြးေလးေသြးရတာကိုပင္ ေသြးစရာရိွတာ ဟုတ္ေသးတာပဆိုဘဲ။ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္က လစဥ္နယ္ပယ္ရံုးေတြမွာ ရတနာေရာင္းပြဲေတြ က်င္းပ ေပးခဲ့တာ အမွတ္ရဖို႕ေကာင္းသည္။ အဲ့ဒီအခါက စထရိတာ(Streeter&Co)က လက္၀ါးႀကီးအုပ္သည္ထားေတာ့ မိုးကုတ္သားေတြ ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႕ လစဥ္ေငြေတြအိတ္ထဲ ထည့္ထည့္ျပန္ၾကမွာ ေသခ်ာေနသည္။ ရတနာက သူတို႕ဘဲ ထုတ္လို႕ရတာကိုး။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ေတာင္းတေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က နယ္သူနယ္သားေတြကို အသိအမွတ္ ျပဳတာကို အမွတ္ရေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီလိုရတနာေရာင္းပြဲေတြက နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ျပန္ေတာ့ လိုက္ျပန္သြားၾကတာ အယုဒၶယေရာက္မွဆင္းေနခဲ့ေတာ့ ယခုထက္တိုင္ မိုးကုတ္ရတနာေတြကို အေလာင္းဘုရားရဲ႕ကိုလိုနီေတြက သူတို႕တြင္းထြက္ေတြလို႕ ခပ္တည္တည္ၿဖီးၿပီးေရာင္းစားေနၾကတာ မ်ားၾကားရေတာ့ ရင္နာစရာ။
အခုခါ သူတို႕မွာ တူးစရာေျမေတြ ေပ်ာက္ၿပီ။ ေငြကိုေလလိုသံုးတာဟာ မိုးကုတ္သားလို႕ ဆရာေသာ္တာေဆြကသာ မွတ္တမ္းတင္မထားရင္ ဟာသစကားဘဲ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ေျမေတြကို ေဇာက္ထိုးမိုးလွန္ သြန္ေမွာက္ကုန္ၿပီ။ စက္ႀကီးေတြက မႈတ္တင္လိုက္ေသာေရပိုက္ထိပ္မွ ေရပန္း၀ါ၀ါႀကီးေတြ တဖြားဖြားက်တာ အေ၀းကသာေငးခြင့္ရေတာ့သည္။ လက္တံရွည္ရွည္ႀကီးေတြႏွင့္ အေကာင္၀ါ၀ါႀကီးေတြက သူတို႕အသဲေတြ၊ သူတို႕ႏွလံုးေတြ၊ သူတို႕အသားေတြကို ကုတ္ျခစ္ေနၿပီ။ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္က အက်ိဳးတူတြင္းကို ဦးညြတ္ေနၿပီ။ ေဘာလံုးကြင္းက ေရအင္းျဖစ္ၿပီ။ အရင္က သူတို႕ဒါေတြမျမင္ဖူးခဲ့။ ၀ါးဖိုနဲ႕ေရစုပ္မယ္။ သစ္သားေရမံုခြက္မွာေပါက္ျပားခုတ္ရင္းၿဗံဳးေဆးတယ္။ ပုတ္ေတာနဲ႕ခႏႊဲေဆးမယ္။ ေလးပင္က်င္းနဲ႕တြင္းေဖာက္မယ္။ ဒါေလာက္ပါဘဲ။ သူတို႕ခ်စ္ေသာေျမထဲက ရတနာထုတ္ၾကတာ အသားထဲကဆူးထြင္တာလို တကယ့္ကိုမွ တယုတယေလးျဖစ္သည္။ သူတို႕ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ အေရျပားေတြ ပြန္းကုန္မွာမၾကည့္ရက္ၾကတာလည္းျဖစ္မည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေျပာႏိုင္တာကေတာ့ တြင္းဆိုတာမ်ိဳးက ေျမကိုဘယ္လို သြန္လို႕ေမွာက္လို႕လွန္လွန္ ေလးပင္ေခၚ ေလးေပက်ယ္တြင္းေလးေလာက္ႏွင့္ တစ္ေတာင္တစ္ဆုတ္ ၿဗံဳးအုပ္ကေလးေနာက္သို႕ လိႈင္ေဖာက္ လိုက္တတ္မွသာ ရတနာပါ ပါမည္။ ဒါကအႏုပညာဆန္ခ်င္လည္း ဆန္ေနမည္။ ဒါကို မိုးကုတ္တြင္းဆရာေတြက ၿဗံဳးေက်ာေျမေက်ာေရာက္ေအာင္ အုန္း၊ ထုပ္၊ တိုင္ခံဆိုတဲ့ ေမွ်ာသားတိုင္မ်ား သံုးကာေဖာက္ၿပီး တြင္းေျမသား၊ ေရအေန အထားေတြအရျမက္သပ္ (ျမက္ကို ၀ါးႏွင့္သပ္)၍ ေလးပင္တြင္းဆင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေတြအျပင္ ၿဗံဳးေျမလႊာေအာက္မွာ အခံဆိုတာရိွသည္။ မိုးကုတ္အေခၚအခံေပါက္လွ်င္ ရတနာရိွရာ ေျမလႊာကုန္ေလၿပီ။ တစ္ခါတစ္ခါ အခံက ေပရာခ်ီနက္တတ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ခါ ခါးေလာက္ ရင္ဆုတ္ေလာက္မွာပင္ အခံေပါက္ တတ္သည္။ အခံေရာက္တာကိုမွ ဇြတ္တြန္းေဖာက္လွ်င္ စရိတ္ကုန္လူပန္း အက်ိဳးနတၳိပဲျဖစ္မည္။ ေခတ္မီေသာ အျမင္ျဖင့္ေျပာရလွ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျဖဳန္းတီးေနမႈ သက္သက္ပဲျဖစ္သည္။
လူႀကီးေတြကေတာ့ အခုေခတ္ေကာင္ေတြက ငတို႕ေလာက္ ေက်ာက္မရၾကပါဘူးကြာတဲ့။ သူတို႕ေျပာလည္း ေျပာခ်င္စရာ ရတနာဆိုတာမ်ိဳးကလည္း ရွာတတ္သူကိုပင္ တူတူပုန္းတတ္သည့္အမ်ိဳး။ တြင္းသားထဲမွာ စည္းေဖာက္သူပါရင္ ငတိုငလွ်ိဳပါရင္ တုိဖို႕လွ်ိဳဖို႕ စိတ္ကူးသူပါလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ပ်က္သူ မယားခိုးပါလွ်င္ လာဘ္တိတ္၍ တြင္းေဆးရင္းေက်ာက္ျမင္ပါလွ်က္ ေကာက္လိုက္မွေပ်ာက္သြားတတ္တဲ့အမ်ိဳး၊ ရဲခနဲျမင္လိုက္ပါလွ်က္ ကြယ္သြား တတ္တဲ့အမ်ိဳး။ ဒါကိုျပေက်ာက္ဟုေခၚၾကသည္။ ရတနာရိွသည္ မထိုက္လို႕ လို႕ျပေသာေက်ာက္။ ဒါ့ေၾကာင့္ရတနာ လာရွာလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ပါျပင္လာဖို႕ေတာ့ လိုေလသည္။ မိုးကုတ္သားတြင္းေဖာက္မွ ေက်ာက္ရမည္ဟုဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္လြန္ေတာ့မည္မထင္။
၁၈၈၉ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႕၏ျမန္မာ့ပတၱျမားတြင္းကုမၸဏီသည္ ပထမဆံုးမိုးကုတ္တြင္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာ မ်ားျဖင့္တူးခဲ့ၿပီး ၁၈၉၆ကစလို႕အေျခအေနယိုင္နဲ႕လာသျဖင့္ ၁၉၃၁ခုႏွစ္မွာ သူတို႕စက္တြင္းေတြကို အကုန္ရပ္ဆိုင္း ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးၿဗိတိန္ျပန္ေျပးၾကသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတစ္၀ိုက္မွာေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကပင္ တြင္းတူးလိုင္စင္ခ်ေပးခဲ့ရေသာမိုးကုတ္သားတို႕ ကိုယ့္ေရတြင္းမွာကိုယ္ တိတ္တိတ္ႀကိတ္ခပ္တတ္လို႕ ေရေလးေတာ့ ရႊင္ရႊင္သံုခဲ့ရေသးသည္။ စည္စည္ေ၀ေ၀ေလးေနခဲ့ရေသးသည္။ ဒါကလည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတတိယႏွင့္ပဥၥမသားတို႕ ၾကားမွျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ၾကမၼာငင္ကာ မကလည္းတီး ကလည္းတီး မတီးလည္းက တီးလည္းကရင္း ေနလာလိုက္ၾကတာ ယခုတိုင္ဘဲျဖစ္သည္။
မိုးကုတ္သူ၊ မိုးကုတ္သားတို႕က သူတို႕အိမ္လာလည္ေသာဧည့္သည္ျပန္လွ်င္ “ျဖည္းျဖည္းေနာ္”လို႕ ႏႈတ္ဆက္တတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ နားမလည္ရွာေသာဧည့္သည္တို႕ ျပန္ဟန္ျပင္မွ ထိုင္ၾကျပန္ေလသည္။ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ၂၀၁၀ကစၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵစာမ်က္ႏွာသစ္ ခင္းက်င္းဖြင့္လွစ္ လိုက္ေသာအခါ ခရိုနီ၊ ခရိုျပာႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဗ်ဴရိုကေရစီတို႕ကို သူတို႕“ျဖည္းျဖည္းေနာ္”ေ နဦးမည္လားမသိ။
မႏၱေလးကထိန္ပြဲအၿငိမ့္မ်ားဆီက ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းေရးေသာ “ေလခ်ိဳေသြးတယ္၊ ေလ…ခ်ိဳေသြးတယ္”  ေတးသြားကို ၾကားေနျပန္သည္။
“ေလခ်ိဳေသြးကာ အေပ်ာ့ဆြဲ ဆြဲတယ္၊ အားနားတတ္ရင္ အားပါလိမ့္မယ္ရွင့္” လို႕အေမေလပါတီရဲ႕ အသံပဲ ၾကားေနမိျပန္သည္။

Tuesday, December 11, 2012

လူငယ္မ်ားကို ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္း ေလးသြယ္ တဲ့


အခုေခတ္မွာ အသက္ငယ္တဲ့သူေတြဆိုရင္ ေလျဖတ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားေနရသူေတြထဲမွာ လူငယ္ေတြလည္း ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း
စိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ ေလျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြအေၾကာင္း ဆရာဝန္ေတြကိုေမးရင္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါစသျဖင့္ ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ ေလျဖတ္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းထဲမွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာလည္း ပါပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အခါမွာ ေသြးဖိအားျမင့္တက္လာၿပီး ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းနဲ႔ ေသြးေစးပ်စ္ျခင္းေတြကို ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းကင္းေဝးေအာင္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရပါမယ္။

၂။ ရန္လိုျခင္း
အသက္ႀကီးျခင္းအေၾကာင္း လတ္တေလာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ရန္မူလိုတဲ့သူ၊ အထူးသျဖင့္ ရန္လိုတတ္သူေတြဟာ စိတ္ေအးလက္ေအး ေနတတ္သူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေသြးေၾကာပိုမိုထူထပ္တတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေသြးေၾကာေတြ ထူထဲလာဖို႔ အခ်ိန္ယူရတတ္ေပမယ့္ ျပင္းထန္တဲ့အဆင့္မွာ ဦးေႏွာက္ဆီကိုသြားတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ ေသဆံုးၿပီး ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ အထီးက်န္ျခင္း
အထီးက်န္ျခင္းဟာ ႏွလံုးအေပၚ နာက်င္ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ စာေတြထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အထီးက်န္တဲ့ အရြယ္ေရာက္သူေတြလို ေလးႏွစ္ၾကာေလ့လာတဲ့ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ အထီးက်န္ဆံုးလူေတြဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေတြနဲ႔ မဆိုင္ဘဲ ႏွစ္တိုင္း ေသြးဖိအားျမင့္တက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အထီးက်န္ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈေဟာ္မုန္း ေကာ္တီေဆာပမာဏ ျမင့္တက္ေနျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိကာ ထိုေဟာ္မုန္း ျမင့္တက္ျခင္းဟာ ေသြးတိုးေစၿပီး ေသြးတုိးျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္တက္ရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း
အိမ္ေထာင္ကြဲထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ေလျဖတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေစေၾကာင္း ၂၀၁၀ အေမရိကန္ ေလျဖတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနရွိသူေတြဟာ အထီးက်န္ေနသလို ခံစားရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ေဒါတ္တာသီဟသစ္ ဘေလာ့စ္မွ ကူးယူမွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္..............။
 
ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္...။